GIỚI THIỆU

btth-vuong

CRS - Trách nhiệm xã hội

Các hoạt động thiện nguyện là 1 phần trong văn hoá của STV, các thành viên của STV luôn ý thức sẵn sàng cống hiến hết mình vì những mảnh đời bất hạnh, những mặt khuyết của xã hội… Đọc thêm