Tài chính thông minh

Tài chính thông minh

Thời lượng: 30 phút

Phát sóng: 20h30 chủ nhật trên InfoTV

Nội dung: phản ánh các vấn đề của thị trường tài chính -  ngân hàng và tiêu dùng. Chương trình cũng nhằm giới thiệu các giải pháp tài chính, các xu hướng tiêu dùng thông minh, các sản phẩm và dịch vụ mới, nổi bật trên thị trường.

Phản ánh, phân tích sâu 1 vấn đề mang tính thời sự của thị trường, tư vấn về các xu hướng tiêu dùng thông minh, các giải pháp tài chính, cảnh báo về các nguy cơ tiêu dùng bất lợi.

Giải đáp thắc mắc của khán giả, cung cấp kiến thức về sản phẩm tín dụng mới.

 

Tải form ứng viên tại đây