TUYỂN DỤNG

btth-vuong

STV TUYỂN DỤNG T6/2017

Tháng 6/2017, Công ty cổ phần truyền hình Cáp STV (STV Group) sẽ tổ chức đợt tuyển dụng với 10 vị trí với 28 chỉ tiêu. Đọc thêm